Zdravé střevo je základ celkového zdraví

Některé probiotické kultury mohou zmírňovat pocity deprese

Náš trávicí systém má svůj vlastní nervový systém, který obsahuje až sto milionů neuronů, což je zhruba jako mícha. Říká se mu enterická nervová soustva (ENS) nebo také „druhý mozek“. Je prokázáno neustálé propojení mozku se střevy, přičemž je velice zajímavé, že 90 % informací vede ze střev do mozku, avšak jen 10 % vede z mozku do střev.

V současné době se čím dál více sleduje jak střeva přímo ovlivňují naše nálady, deprese, úzkosti a samozřejmě psychiku. Psychika a stres zpětně ovlivňují naše střeva. Právě narušení výše zmiňované rovnováhy mikrobioty může být důsledkem jak depresí, tak řady nemocí.

RNDr. Petr Ryšávka se věnuje výzkumu v oblasti probiotických kultur. 
Všechny produkty Harmonelo jsou důrazně postaveny na zdravém střevním mikrobiomu. 

PODPOŘTE SVOU IMUNITU S HARMONELO

tel: 608 611 714

masaze.chirofonetika@gmail.com

 

Najdete mě i na Facebooku